Nieuws

Luchtkwaliteit in meeste Nederlandse huizen onvoldoende door fijnstof

 


Gepubliceerd: 07 februari 2018

De luchtkwaliteit is in een op de zeven Nederlandse huizen het grootste deel van de dag onvoldoende als gevolg van schadelijk fijnstof. Het Longfonds meldt dat op basis van onderzoek door Blauw Research.

Fijnstof is een verzamelnaam voor allerlei zwevende minuscule deeltjes, die diep in de longen kunnen doordringen. In huis komen de deeltjes vrij door onder meer bakken en braden, het branden van kaarsen of de open haard. Ook komen er fijnstofdeeltjes van buiten naar binnen.

Volgens de onderzoekers zijn in vrijwel alle huizen verhoogde concentraties fijnstof gemeten. “Veel Nederlanders weten niet dat zij in huis vervuilde lucht inademen en dat dit kan leiden tot gezondheidsklachten.”

“Te veel fijnstof, onvoldoende luchtverversing, vochtproblemen en schimmel, lijken op het eerste gezicht niet zo schadelijk, maar kunnen leiden tot vermoeidheid, benauwdheid, infecties aan de luchtwegen en op lange termijn longziekten als astma en COPD”, aldus het Longfonds.

Bij Fipronil, kunstgraskorrels en GenX in water staat heel Nederland op zijn achterste benen, maar voor één echte killer is nog veel te weinig aandacht: luchtvervuiling. Dat stelt Anne Knol van Milieudefensie in reactie op een nieuw rapport dat aantoont dat in de provincie Gelderland jaarlijks twee baby’s overlijden door vieze lucht.

Volgens Knol, die al jaren met het onderwerp bezig is, staat de pijnlijke Gelderse vaststelling niet op zichzelf. ,,Eén baby op de 1 miljoen inwoners overlijdt in Nederland door luchtvervuiling. In Gelderland wonen zo’n 2 miljoen inwoners, en dat betekent dus dat er twee baby’s door sterven. Voor heel Nederland, met z’n 17 miljoen inwoners, is dat gemiddeld 17 baby’s per jaar.” En dat is nog maar een stukje van het hele verhaal. ,,Jaarlijks sterven in Nederland zo’n 16.500 mensen vroegtijdig door vervuilde lucht.’’

Het zijn keiharde cijfers, maar die leiden nooit tot ophef. ,,Ik wil dingen niet één op één met elkaar vergelijken, maar ik verbaas me er als wetenschapper wel over dat er zo veel aandacht is voor een eierschandaal, maar nauwelijks voor de enorme gezondheidsschade door luchtvervuiling. Daarvan weten we – door jarenlang wetenschappelijk onderzoek – zéker dat er doden door vallen.’’

Haar verklaring voor de apathische houding: luchtverontreiniging is onzichtbaar. ,,Ik denk dat mensen pas bang worden voor iets als het tastbaar is, voelbaar, en dat is bij luchtvervuiling niet zo. Maar ik blijf het héél vreemd vinden. Moet je je voorstellen dat we zouden ontdekken dat er allerlei vieze stoffen in ons water zaten: dan zouden we ons toch doodschrikken? Bij lucht vinden wij dat met z’n allen blijkbaar niet zo erg.’’

Zwanger

Maar hoe stel je vast dat een baby ergens aan overlijdt waaraan hij nog nauwelijks is blootgesteld? Knol: ,,Dat begint bij de gezondheid van de vrouw die zwanger raakt. Uit recent onderzoek blijkt blootstelling aan vervuilde lucht nét zo slecht als roken, en roken is voor zwangeren natuurlijk al jaren not done. Moeders die in vervuilde gebieden wonen, kunnen kinderen krijgen met lager lichaamsgewicht en kinderen die meer kans hebben op ziekten aan het hart of vaatstelsel.’’

Net zo verbijsterend als het zuigelingensterftecijfer is volgens haar het risico voor volwassenen. ,,We weten uit onderzoek dat Nederlanders gemiddeld dertien maanden korter leven door slechte lucht. Wonen ze in een relatief sterk vervuild gebied, dan leven ze gemiddeld zelfs twintig maanden korter.’’ Vooral bewoners van de binnensteden van grote en middelgrote gemeenten zijn de sigaar; zeker als ze ook nog dicht bij snelwegen wonen of in de buurt van doorgaande wegen die tijdens de spits vaak dichtslibben.

Sluipmoordenaar

Knol hoopt dat de vier partijen die met elkaar over de nieuwe regering onderhandelen echt werk maken van de ‘sluipmoordenaar’. ,,Partijen als ChristenUnie en D66 maakten zich in het verleden gelukkig vaak druk over luchtverontreiniging, maar dat kan ik niet zeggen over CDA en VVD. Ik hoop dat ook zij de urgentie inzien.’’

Onlangs won Milieudefensie een rechtszaak over de Europese normen voor luchtvervuiling. Het Rijk moet nu op last van de rechter meer haast maken met de bestrijding van vieze lucht. Komende donderdag komt staatssecretaris Sharon Dijksma naar verwachting met een plan daarvoor.

En Milieudefensie is nog niet klaar. De organisatie spant in november nog een bodemprocedure tegen de staat aan om tot nóg strengere normen te komen. Knol: ,,Die Europese normen zijn nog te slap. We willen dat Nederland een stap extra zet.’’

Emissievrij

Noorwegen is een van de Europese landen die zich wel meer inspant. Zo verplicht Oslo zichzelf om in 2025 helemaal ‘emissievrij’ te zijn. Knol: ,,In Nederland zijn sommige gemeenten gelukkig ook fanatiek. Zo probeert Utrecht veel meer aan de uitstoot te doen dan het Rijk verplicht.’’

Waar is het in Nederland nog wel fris? Knol: ,,Dat is van oudsher Schiermonnikoog. Maar goed; we kunnen moeilijk met z’n allen naar dat kleine eiland verkassen.’’

Wie wil kijken hoe het precies met de concentraties vieze stoffen in zijn eigen regio zit, kan terecht op https://www.luchtmeetnet.nl/


15-05-2015

De uitstoot van startende vliegtuigen op Schiphol schaadt de gezondheid van tienduizenden Amsterdammers.

Dat stellen deskundigen van de Universiteit Utrecht op basis van onderzoek van TNO.

TNO deed van maart tot mei metingen naar ultrafijn stof bij met name de Kaagbaan, waar veel vliegtuigen opstijgen. Daarbij bleek dat de hoeveelheden van de extreem kleine stofdeeltje benedenwinds in woonwijken van Amstelveen en Amsterdam twee tot drie keer hoger zijn dan normaal in de lucht.

Volgens TNO, GGD Amsterdam en de universiteit is nader onderzoek nodig om de gezondheidsrisico’s in kaart te brengen. Milieudefensie is stelliger over de gevolgen en zegt dat gemiddelde levensverwachting in de omgeving daalt met vier maanden tot ruim een jaar. Het maakt daarbij een vergelijking met wonen dicht langs een snelweg.

Snelweg
Het instituut IRAS van de Universiteit Utrecht stelt dat de risico’s mogelijk vergelijkbaar zijn met wonen dicht langs de snelweg. Meer onderzoek is echter nodig om het verschil met gezondheidsrisico’s van het nog kleinere ultra fijnstof bij een luchthaven weer te geven “om geen appels met peren te vergelijken”, aldus onderzoeker Menno Keuken van TNO.

Op Schiphol wordt ultrafijn stof vooral uitgestoten door vliegtuigen die opstijgen. De uitstoot is vijftig maal hoger dan van een dalend vliegtuig en honderd maal hoger dan van een taxiënd vliegtuig.

Verminderen
De onderzoekers, die in actie kwamen na soortgelijke bevindingen op de luchthaven van Los Angeles, schrijven dat het vervolgonderzoek kan uitmonden in adviezen om de uitstoot te verminderen. Het verlagen van het zwavelgehalte in vliegtuigbrandstof is daarbij een mogelijkheid. Milieudefensie vindt minder vliegen ook een optie. “Van alle vluchten van Schiphol vindt 80 procent plaats binnen Europa en 40 procent van de bestemmingen is binnen twaalf uur over land te bereiken.” De organisatie noemt de onderzoekscijfers zorgwekkend en wil dat het nadere onderzoek er snel komt. Door: ANP

Bron: Nu.nl

03-02-2015

In 2012 en 2013 hebben Amsterdammers samen met Milieudefensie zelf de luchtkwaliteit rondom hun huis, school of werkplek gemeten. Bewoners hebben op zeventien plekken in de stad gemeten. Hieruit bleek dat de lucht vaak erg ongezond is, vooral op plekken met veel verkeer. De vuilste straat is de Weesperstraat, gevolgd door de Vijzelgracht. Alle twee straten met veel verkeer.

Op vier plekken is zoveel is zoveel luchtvervuiling dat de Europese norm wordt overschreden. En dat terwijl deze norm veel hoger ligt dan wat de experts verantwoord vinden voor een gezonde leefomgeving. Het leven in vervuilde lucht veroorzaakt ernstige ziektes zoals longaandoeningen, kanker en hart- en vaatziekten. In Amsterdam is het wegverkeer in de stad de grootste vervuiler waaraan bewoners worden blootgesteld.

28-12-2014

Om de lucht in Amsterdam gezond te krijgen moeten nog forse stappengenomen worden. Tijdens de verkiezingscampagne hebben alle partijen beloofd werk te maken van gezonde lucht. Milieudefensie en bewonersgroepen stellen in het Actieplan voor Gezonde Lucht een pakket maatregelen voor waarmee de lucht een schoner wordt.

In het onderstaande filmpje kunt u zien hoe slecht de luchtkwaliteit in Nederland er aan toe is. Veel mensen hebben geen flauw idee wat deze luchtvervuiling met u en uw kinderen zou kunnen doen. Met een luchtreiniger kunt u dit probleem binnenshuis tegen gaan en de schade beperkt houden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *